praca i praktyki w halpress_leszno


Aby rozpocząć u nas praktyki lub wysłać CV musisz posiadać certyfikat "D"
Szczegóły www.edukacja.leszno.eu/certyfikaty